less.watch();
Mệnh Giá Nạp Cash
Trang Chủ / Nạp Cash / Mệnh Giá Nạp Cash
24/01/2024

THÔNG TIN MỆNH GIÁ QUY ĐỔI DZOCASH

 

 Nạp trực tiếp vào game

DzoCard DzoCash
20,000 200
50,000 500
100,000 1,000
200,000 2,000
500,000 5,000
1,000,000 10,100
2,000,000 20,200
5,000,000 50,500


Ưu đãi cho DzoCard các mệnh giá 1,000,000 ; 2,000,000 và 5,000,000

Gate DzoCash
10,000 95
20,000 190
50,000 475
100,000 950
200,000 1,900
500,000 4,750
1,000,000 9,500
2,000,000 19,000
5,000,000 47,500
10,000,000 95,000

 

ATM DzoCash
100,000 1,000
200,000 2,000
300,000 3,000
500,000 5,000
1,000,000 10,000
2,000,000 20,000
3,000,000 30,000
5,000,000 50,000
10,000,000 100,000
20,000,000 200,000
40,000,000 400,000


Điều chỉnh DzoCard các mệnh giá từ 1,000,000 trở lên

ISEC DzoCash
10,000 100
20,000 200
50,000 500
100,000 1,000
200,000 2,000
500,000 5,000
1,000,000 10,000
2,000,000 20,000
5,000,000 50,000
10,000,000 100,000

 

 Nạp tiền từ Dzo Ví vào game

(Dzo Coin / Dzo Dong) DzoCash
20,000 200
50,000 500
100,000 1,000 
200,000 2,000 
300,000 3,000 
500,000 5,000 
1,000,000 10,000 
2,000,000 20,000 
5,000,000 50,000 
10,000,000 100,000 
20,000,000 200,000 
40,000,000 400,000 


Xem hướng dẫn mua thẻ >>(click để xem)<<

 

Nếu các Hiệp Khách có thắc mắc, góp ý vui lòng liên hệ qua Cổng hỗ trợ để được giải đáp và hướng dẫn chi tiết.

Yulgang Hiệp Khách,
Kính bút.