less.watch();
[Cập Nhật] Hệ Thống Sức Mạnh Phòng Thủ Quái
Trang Chủ / Cao Thủ / [Cập Nhật] Hệ Thống Sức Mạnh Phòng Thủ Quái
20/07/2023

HỆ THỐNG SỨC MẠNH PHÒNG THỦ QUÁI

- Cập nhật hệ thống Sức Phòng Thủ Quái cho trang bị nhân vật (không bao gồm trang bị võ huân, khác,...)
- Sức Phòng Thủ Quái cập nhật toàn hệ thống từ trang bị vô danh.
- Áp dụng cho trang bị phòng thủ toàn hệ thống từ Y Phục, Hộ Thủ, Ủng, Nội Giáp 
- Tùy theo cấp cường hóa ở các trang bị khác nhau, khi cường hóa ở mỗi cấp sẽ nhận được điểm phòng thủ quái khác nhau

Mô tả một số thông tin trang bị thông thường cường hóa điển hình

PHÒNG NGỰ QUÁI
Trang bị thông thường Cấp cường hóa TC0 ~ TC3 TC4 ~ TT3 TT4 ~ TT5
Y Phục 1 0 1 2
... ... ... ...
5 1 6 12
10 11 28 40
... ... ... ...
Hộ Thủ 1 1 1 3
... ... ... ...
5 5 7 16
10 17 36 53
... ... ... ...
Ủng 1 1 1 3
... ... ... ...
5 5 7 16
10 17 36 53
... ... ... ...
Nội Giáp 1 2 5 7
... ... ... ...
5 12 29 41
10 45 95 132
... ... ... ...

undefined hình 6

Mô tả một số thông tin trang bị chân cường hóa điển hình

PHÒNG NGỰ QUÁI
Trang bị [chân] Cấp cường hóa TT1 ~ TT3 TT4 ~ TT5
Y Phục 1 2 3
... ... ...
5 12 16
10 36 47
... ... ...
Hộ Thủ 1 2 3
... ... ...
5 13 18
10 45 53
... ... ...
Ủng 1 2 3
... ... ...
5 13 18
10 45 53
... ... ...
Nội Giáp 1 6 8
... ... ...
5 36 48
10 117 158
... ... ...

 

Yulgang Hiệp Khách,
Kính bút