less.watch();
[Cập Nhật] Hệ Thống Sức Mạnh Phòng Thủ Quái
Trang Chủ / Cao Thủ / [Cập Nhật] Hệ Thống Sức Mạnh Phòng Thủ Quái
10/01/2024

HỆ THỐNG SỨC MẠNH PHÒNG THỦ QUÁI

- Cập nhật hệ thống Sức Phòng Thủ Quái cho trang bị nhân vật (không bao gồm trang bị võ huân, khác,...)
- Sức Phòng Thủ Quái cập nhật toàn hệ thống từ trang bị vô danh.
- Áp dụng cho trang bị phòng thủ toàn hệ thống từ Y Phục, Hộ Thủ, Ủng, Nội Giáp 
- Tùy theo cấp cường hóa ở các trang bị khác nhau, khi cường hóa ở mỗi cấp sẽ nhận được điểm phòng thủ quái khác nhau

Mô tả một số thông tin trang bị thông thường cường hóa điển hình

PHÒNG NGỰ QUÁI
Trang bị thông thường Cấp cường hóa TC0 ~ TC3 TC4 ~ TT3 TT4 ~ TT5
Y Phục 1 0 1 2
... ... ... ...
5 1 6 12
10 11 28 40
... ... ... ...
Hộ Thủ 1 1 1 3
... ... ... ...
5 5 7 16
10 17 36 53
... ... ... ...
Ủng 1 1 1 3
... ... ... ...
5 5 7 16
10 17 36 53
... ... ... ...
Nội Giáp 1 2 5 7
... ... ... ...
5 12 29 41
10 45 95 132
... ... ... ...

undefined hình 6

Mô tả một số thông tin trang bị chân cường hóa điển hình

PHÒNG NGỰ QUÁI
Trang bị [chân] Cấp cường hóa TT1 ~ TT3 TT4 ~ TT5
Y Phục 1 2 3
... ... ...
5 12 16
10 36 47
... ... ...
Hộ Thủ 1 2 3
... ... ...
5 13 18
10 45 53
... ... ...
Ủng 1 2 3
... ... ...
5 13 18
10 45 53
... ... ...
Nội Giáp 1 6 8
... ... ...
5 36 48
10 117 158
... ... ...

 


 TINH CHỈNH PHIÊN BẢN CẬP NHẬT 01/2024 

► Hệ thống Sức Phòng Thủ Quái được thêm vào trang bị dựa trên cấp độ của nhân vật.

- Áp dụng Sức Phòng Thủ Quái cho trang bị thông thường của nhân vật (không bao gồm trang bị võ huân, khác,...): Y Phục, Hộ Thủ, Nội Giáp, Ủng.
- Tăng % sức Phòng Thủ Quái theo cấp sẽ được gia tăng dựa theo chỉ số giá trị tại dòng 1 "[Sự Kiện] Phòng thủ quái".
- Nếu cấp độ nhân vật cao hơn cấp độ trang bị nhân vật, thì với mỗi cấp độ chêch lệch sẽ được tăng thêm 10% phòng thủ quái, lên đến tối đa 100%.


Nhân vật có cấp độ 151 khi sử dụng Y Phục có cấp độ 140

 

► Hệ thống Sức Phòng Thủ Quái được tăng thêm khi nhân vật mang trang bị phù hợp với cấp độ của nhân vật.
Ngoài ra, Sức phòng thủ quái cũng sẽ tăng thêm khi có sự chêch lệch giữa cấp độ nhân vật và cấp độ trang bị nhân vật.

- Áp dụng Sức Phòng Thủ Quái cho trang bị thông thường của nhân vật (không bao gồm trang bị võ huân, khác,...): Y Phục, Hộ Thủ, Nội Giáp, Ủng.
- Chỉ áp dụng khi chêch lệch giữa cấp độ nhân vật và cấp độ trang bị nhân vật <= 10 cấp độ.

VD: 

  • Nhân vật cấp độ 151, trang bị cấp độ 140 -> Không áp dụng ❌
  • Nhân vật cấp độ 151, trang bị cấp độ 150 -> Áp dụng ✔️
  • Nhân vật cấp độ 140, trang bị cấp độ 130 -> Áp dụng ✔️


Nhân vật có cấp độ 160 khi sử dụng Y Phục có cấp độ 150

Yulgang Hiệp Khách,
Kính bút