less.watch();
Bảng Võ Công Nhân Vật
Trang Chủ / Tân Thủ / Bảng Võ Công Nhân Vật
02/03/2023

BẢNG VÕ CÔNG NHÂN VẬT

 

I/ SƠ LƯỢC

- Mỗi nhân vật sẽ có đặc điểm hệ thống võ công khác nhau, nhưng về cơ bản vẫn được chia thành 3 bảng:

  • Võ Công
  • Hỗ Trợ
  • Thăng Thiên

- Ngoài ra còn thể dùng các "Kỹ năng kết hợp" đươc người chơi kết hợp từ nhiều loại võ công khác nhau khi nhấn vào mục "Đăng ký võ công".

 

 

Lưu Ý: Tùy thuộc vào nhân vật chọn Chính phái - Tà phái thì võ công học được cũng khác nhau.

II/ BẢNG VÕ CÔNG

 

 

- Võ công cơ bản từ cấp 1~108 dành cho Thăng chức 1-5.

- Khi nhân vật đạt cấp độ và thăng chức thì có thể mở ra võ công tương ứng.

- Tốn điểm kỹ năng nhận từ quái để học.

- "Tuyệt Mệnh Kỹ" võ công đặc biệt hàng cuối cùng trong bảng thăng chức dùng để kết thúc quái tăng phần thưởng nhận được khi quái có biểu tượng nhấp nháy 

III/ BẢNG HỖ TRỢ

 

 

- Bao gồm võ công mang tính chất hỗ trợ như tăng tốc độ di chuyển và tăng chỉ số nhân vật v.v..

- Tốn điểm kỹ năng nhận từ quái để học.

IV/ BẢNG THĂNG THIÊN

 

 

- Võ công cao cấp dành cho Thăng Thiên 1-5.

- Ngoài việc nhân vật đạt cấp độ và thăng thiên thì phải cần thu thập sách (nhận được từ quái) để mở ra võ công tương ứng.

- Tốn điểm kỹ năng, tiền để học võ công thăng thiên từ sách

- Nâng cấp võ công Thăng thiên tốn điểm kỹ năng,  Thiên Kỳ Thạch

 


Yulgang Hiệp Khách,
Kính bút.