less.watch(); Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN - Cẩm Nang - [Tân thủ] Đá thạch anh
[Tân thủ] Đá thạch anh
Trang Chủ / Nhiệm Vụ / [Tân thủ] Đá thạch anh
20/06/2023

  NHIỆM VỤ [TÂN THỦ] ĐÁ THẠCH ANH

 

undefined hình 8 Giới thiệu:

- Nhiệm vụ: [Tân thủ] Đá Thạch Anh
- Nơi nhận: NPC Đao Kiếm Tiếu (Huyền Bột Phái)

undefined hình 8 Hướng dẫn nhiệm vụ:

- Bước 1: Các Hiệp Khách nhận nhiệm vụ tại NPC Đao Kiếm Tiếu (Huyền Bột Phái)
- Bước 2: Sau khi trò chuyện cùng Đao Kiếm Tiếu, thu thập vật phẩm 01 "Đá Thạch Anh" từ DzoShop

Hình Vật phẩm nhiệm vụ
Đá Thạch Anh
thu thập từ DzoShop


- Bước 3: Trả nhiệm vụ tại NPC Đao Kiếm Tiếu

undefined hình 8 Hoàn thành nhiệm vụ:

- Tùy thuộc vào thuộc tính của vật phẩm " Đá Thạch Anh" mà nhân vật đã thu thập, nhận được 04 Đá Hợp Thành có thuộc tính tương ứng.

 

Yulgang Hiệp Khách,
Kính bút.