less.watch(); Yulgang Hiệp Khách Dzogame VN - Cẩm Nang - [Tân thủ] Đá thạch anh
[Tân thủ] Đá thạch anh
Trang Chủ / Nhiệm Vụ / [Tân thủ] Đá thạch anh
02/08/2022

  NHIỆM VỤ [TÂN THỦ] ĐÁ THẠCH ANH

 

Yêu cầu nhiệm vụ

- Nhiệm vụ: [Tân thủ] Đá Thạch Anh
- Nơi nhận: NPC Đao Kiếm Tiếu

Hướng dẫn nhiệm vụ

- Bước 1: Nhân vật nhận nhiệm vụ tại NPC Đao Kiếm Tiếu (Huyền Bột Phái)
- Bước 2: Sau khi trò chuyện cùng Đao Kiếm Tiếu, thu thập vật phẩm 01 "Đá Thạch Anh"  từ DzoShop
- Bước 3:
Trả nhiệm vụ tại NPC Đao Kiếm Tiếu

Hoàn thành nhiệm vụ

- Tùy thuộc vào thuộc tính của vật phẩm " Đá Thạch Anh" mà nhân vật đã thu thập, nhận được 04 Đá Hợp Thành có thuộc tính tương ứng.

VD: 
+ 01 Đá Thạch Anh  (tấn công 25%), khi trả nhiệm vụ nhận được 04 Kim Cương Thạch (tấn công 25%).

 

Yulgang Hiệp Khách,
Kính bút.