less.watch();
Y Phục của Đao Khách
Trang Chủ / Đao Khách / Y Phục của Đao Khách
26/12/2023

Y PHỤC CỦA ĐAO KHÁCH

Ngoại hình dũng mãnh và biến đổi khá lớn qua từng giai đoạn, Đao khách có thể khiến các bạn mê mẩn với nét oai phong của chàng đao tà, hay sự thâm trầm của nữ đao chính.

Chính Phái


 

Tà Phái 


 

Yulgang Hiệp Khách,
Kính bút.