less.watch();
(Phiên Bản) NGỌA HỔ TÀNG LONG
Trang Chủ / Cập Nhật Mới / (Phiên Bản) NGỌA HỔ TÀNG LONG
10/08/2023

 

 THÔNG TIN CẬP NHẬT MỚI 

Phiên Bản Mới - Ngọa Hổ Tàng Long

Ngày cập nhật : 24/11/2020

NỘI DUNG CẬP NHẬT

 

A. Phiên bản mới - Chân trời mới  

1. Hệ thống chuyển chức Thăng Thiên 5 >>(click xem)<<

2. Chuỗi Sự Kiện mừng Phiên Bản Mới >>(click xem)<<


B. Điểm tin nội dung nổi bật Phiên bản mới Ngọa Hổ Tàng Long 

1. Thay đổi ngoại hình nhân vật Thăng Thiên 5

2. Cập nhật hệ thống khí công Thăng Thiên 5 :

    ► Đao Khách >>(click xem)<<

    ► Kiếm Khách >>(click xem)<<

    ► Thương Khách >>(click xem)<<

    ► Đại phu >>(click xem)<<

    ► Cung Thủ >>(click xem)<<

    ► Thích Khách >>(click xem)<<

    ► Cầm Sư >>(click xem)<<

    ► Hàn Bảo Quân >>(click xem)<<

    ► Đàm Hoa Liên >>(click xem)<<

    ► Quyền Vương >>(click xem)<<

    ► Mai Liễu Chân >>(click xem)<<

    ► Tử Hào >>(click xem)<<

3. Cập nhật hệ thống võ học Thăng Thiên 5 : 

    ► Hệ thống võ học (đặc thù)

- Thiên Mã Thần Công (Hàn Bảo Quân)

- Trường Bạch Kiếm Quyết (Đàm Hoa Liên)

- Đào Thiên Đoạt Mệnh (Mai Liễu Chân)

- Truy Hồn - Thượng (Tử Hào)

     ► Hệ thống võ học (các nhân vật khác)

-  Tịnh Thủy Thần Công (Chính phái) / Ma Công (Tà phái)

4. Bản đồ mới : Yến Phi Gia

5. Nhiệm vụ mới >>(click xem)<<

6. Vật phẩm bổ trợ luyện cấp mới : Tu La Hương >>(click xem)<<

7. Yêu hóa linh hồn Tứ linh mới >>(click xem)<<


C. Ghi chú

1. Chiến trường Thăng Thiên 5 :

- Giai đoạn khởi động của Thăng Thiên 5, các chiến binh của Thăng Thiên 5 sẽ tham gia cùng thời gian với cấp Thăng Thiên 4

2. Một số cập nhật phụ khác

Yulgang Hiệp Khách,
Kính bút.